Verification: 57f608bc27c3fbc6

BİZLER CUMHURİYET DELİSİYİZ!!! BİZE HERGÜN BAYRAM.....

Zanox satış ortaklığı HTML kodunun [LE269] BAŞLANGICI [LB269]

 


Günün Fırsatı

GİYCEM
Zanox satış ortaklığı HTML kodunun [LE269] BAŞLANGICI [LB269]

NEYZEN'DEN KÜFÜRLÜ ŞİİRLER

 

 

DİĞER NEYZEN TEVFİK ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYIN!

 

TAŞLAMA

 

Evvel adam sanır idim isminden

Sonra tanıdım dostundan hasmından 

Bir de meymenetsiz maymun resminden

Bir Nur görünmeyen tipe sıçayım !!!Yezid Führer, zulmü eyler mi ibka ?

Gitti sarık ve kalpak, geldi şapka

Mücahid Atıf Hoca'yı asıp da

Sizi sallamayan ipe sıçayım !!!Ademe de Aleme de sövmüşsün

Yağlı kapı ataputu övmüşsün

Asri Yezid'i Haccac'ı sevmişsin;

Şapkaya, papyona, kepe sıçayım !!!Sidik gölde, saman çöpte sinek

"Aha derya aha gemi" diyerek..

Öyle gemiye böyle kaptan gerek !

İçki boklandığın küpe sıçayım !!!Size mi kalmış tasavvuf, ney, ezan

Asıl çaldığın Kemalist borazan !

Akıncı der: lan Sabatayist sazan ;

Türediğin soya sopa sıçayım !!!

NEYZEN VE KÜFÜRLÜ ŞİİRLER
fabrika yaptı sümerbank bez için,
çok muazzam bir eser bu laf değil,
dil işinde ehli dil tezden dedi:
sıçtı cafer bez getirsin başvekil
Önüne geçilemez oldu bu asrı gidişin,
Ne tadı kaldı nede tuzu bu işin,
Öyleyse skişin Cumhuriyet çocukları skişin
göbekler perçin olmuş hava geçmez aradan
bozulmayacak kız mı var sen haber ver paradan
tanrı senin hamrunu necaset ile yoğurmuş
anan seni sıçarken yanlışlıkla doğurmuş
Asrin yeni bir umdesi var, hak kapanindir.
Söz haykiranin, mantik ise sarlatanandir.
Geçmez ele bir pâye,kavuk sallamayinca,
Kürs-i liyakat pezevenk, pust olanindir!,
Bir rivayete göre neyzen, istanbul'a yeni atanan valiyi beğenmez ve,
istanbul'a vali olup her gelenin 
kimi dağdan kimi bayırdan gelir
beyitini söyler.
neyzenin bu beyitini vali duyunca her ay almakta olduğu maaşının kesilmesi için talimat verir. neyzen bu duruma içerleyerek;
Allah senin hamurunu, Necasetle yoğurmuş.
Anan seni sıçar iken, yanlışlıkla doğurmuş.
O boka bok demeyin,
bok duyar al eyler.
Boka bir zerren değse,
Boku mundar eyler.
dizelerini söyler,  vali bu sözler karşısında,neyzen le uğraşmama kararı alır ve kestirdiği aylığı yeniden bağlatır.
Mecnun

ben bu dünyanın devr-i devranını,izzet-i nefsini s..k..yim,
yansın bu ibneler su veren itfayenin hortumunu s..k..yim,
ben delimiyim mecnun gibi bir .m için çöllere düşeyim,
verirse verir, vermezse leylayı da s..k..yim.

 

RE: NEYZEN VE KÜFÜRLÜ ŞİİRLER
İhtiyarlık İle Gençlik

İhtiyarlık ile gençlik diyerek,
Şu hayatı ikiye böldürme!
Ey büyüken de büyük Allah'ım,
Benden evvel s..imi öldürme!

 
RE: NEYZEN VE KÜFÜRLÜ ŞİİRLER
Şahid-i Şevk u Safa

Şahid-i şevk u safa etmez teveccüh bizlere,
Yaver-i bahtı ezelde gırtlağından boğmuşuz.
Safha-i mazi mülevves, hal bok, ati kenef
Mader-i hürriyetin guya g...nden doğmuşuz.

Neyzen Tevfik

 
 
RE: NEYZEN VE KÜFÜRLÜ ŞİİRLER
Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım

Âlemin bağ-zârını s.keyim
Sünbül ü verd ü nârını s.keyim
Andelib-i nizârını s.keyim
Hâsılı nev-baharını s.keyim !

Bana yoktur lüzumu gülşeninin,
Şeb-i tarîk ü rûz-ı rûşeninin
Ne gulâmının ne de zenninin
Hepsinin tâ mezarını s.keyim !

Ağlamam ben, ben erkeğim erkek,
Hayli güçtür bana cefâ etmek,
Minnet etmem bu ömre de felek,
Atını al, tımarını s.keyim !

Güççedir bu fakiri aldatmak,
Yüzdürüp sonra kündeden atmak,
Gözünü aç da sen bana bir bak,
Ben senin i'tibarını s.keyim !

Saki-i mâh-rûyına s.çayım,
Gülünün reng ü bûyuna s.çayım,
Mutrîbin hâyâ-hûyuna s.çayım,
Sâgar-ı neşvedârını s.keyim !

Yok sâfâsı hezâr-ı dem-gerinin,
Gül-sitanda şükûfe-i terinin,
Bezm-i sahbâ-yı rûh-perverinin
Neşvesiyle hümârını s.keyim !

Feleğin uğradımsa vartasına,
Sıçayım ağzının ta ortasına,
Bunu yazsın cihan da hartasına,
Kıta'at ü bihârını s.keyim
banner


 

GİYCEM
 

 

 

160 x 600 Low Cost Flight

 

 

 

haberler haberler

 


Günün Fırsatı

Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam122
Toplam Ziyaret660054
Anlık
Yarın
16° 15° 9°
AlışSatış
Dolar2.59442.6048
Euro2.85692.8683